Movie Detail

poster-img

Euta Yesto Prem Kahani

Love story, Action

Yeuta Yesto Prem Kahani is a Nepali movie, starring Shiva Shrestha, Priyanka karki, Shakti Shrestha and Kabita Manadhar and directed by Dipesh Sapkota.

  • Director :  Dipesh Sapkota
  • Cast :  Shiv Shrestha,Priyanka Karki, Sushma Karki
  • Relese On :  January 14, 2021
  • Duration :  1 hours 50 mins